Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Zamenjava daljnovodne zaščite na daljnovodu NEK-Tumbra I

31. 12. 2001

1

Zagotovitev neprekinjenega delovanja PIS (Procces Information System) sistema

31. 12. 2001

1

Prenos PIS podatkov v Ljubljano« ((ERDS (Emergency Response Data System) in EOF

31. 12. 2001

1

Integracija tehnološke računalniške mreže

31. 12. 2001

1

Zamenjava O2 jeklenk na HC (H2 Control and Monitoring) sistemu

31. 12. 2001

1

Dvojno napajanje lastne rabe T3 (Transformator).

31. 12. 2001

1

Sprememba NEK-STS

12. 12. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS v zadevi Odstranitev motornega ventila CC-10301 iz NEK TS LCO 3.6.4, Tabela 3.6-1. Sprememba je posledica napake pri gradnji elektrarne, kjer je bil dodan en ventil več, kot to zahtevajo standardi.
Sprememba NEK-STS

30. 11. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS zaradi izgradnje RTP 400/110 kV Krško in zaradi adaptacije vhodnega objekta. Gre za spremembo varnostne ograje, razdelilna transformatorska postaja (RTP) je izven varovalnega območja NEK. Tloris vhodnega objekta NEK se je s tem povečal.
Sprememba NEK-STS

19. 11. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS v sekcijah 1. "Definitions" in v 3.10.3 "Physics Tests". Spremembe NEK – STS so posledica napak pri izdelavi delovnega poročila SSR-NEK-10.4 in posledično napak pri izdelavi standardnega formata NEK – STS na osnovi NUREG 0452, Rev. 5.
Sprememba NEK-STS

19. 11. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS - odprava tipkarskih napak v LCO 3.1.3.1 ter LCO 3.1.3.6. Gre za napačno številčenje slike 3.1-4.
Odpadno motorno olje

01. 08. 2001

3

URSJV je glede na obstoječo zakonodajo zavrnila zahtevek NEK za izločitev odpadnega motornega olja, ki je kontaminirano z izotopi Cs-137 in izotopom Co-60 iz nadaljnjega radiološkega nadzora.
Programa Periodični varnostni pregled NEK (PSR)

27. 07. 2001

3

URSJV je odobrila program in izvedbo programa Periodični varnostni pregled NEK (PSR), št. ESD-TR03/01, rev. 1, julij 2001. Program zajema celovit, temeljit in sistematičen pregled delovanja jedrske elektrarne v celotnem času obratovanja vključno s spremembami, ki so posledica modernizacije elektrarne.
Operabilnosti črpalke SW101PMP03C

10. 07. 2001

3

Z odločbo se NEK v vlogi Odobritev razglasitve operabilnosti črpalke SW101PMP03C bistvene oskrbne vode - ESW pod posebnimi pogoji do konca remonta 2002 odobri pogojna operabilnost črpalke pod predpisanimi pogoji (temperatura Save etc.).
Sprememba Končnega varnostnega poročila

15. 06. 2001

3

Z dopolnilno odločbo se NEK odobri revizija poglavja 13.3 Končnega varnostnega poročila Načrtovanje ukrepov za primer izrednega dogodka, marec 2001. To je v predpisanem roku (31.8.) potrebno dopolniti še z naštetimi dodatki (tabele, formularji, sheme...), da bo poglavje 13.3 skladno s priporočili iz NUREG-0654.
Varnostne analize za povečanje moči in zamenjavo uparjalnikov

14. 06. 2001

3

Z delno odločbo se NEK v zadevi Varnostne analize za povečanje moči in zamenjavo uparjalnikov NEK odobrijo: različne analize zamenjave uparjalnikov in povečanja moči, začasna uporaba metodologije LBB (do začetka 19. gorivnega cikla), začasne spremembe vsebine NEK-STS (do začetka 19. gorivnega cikla). V tem času je URSJV pridobila strokovna mnenja od IJS, FER Zagreb, ENCONET Dunaj. V zvezi uporabe metodologije LBB poteka na URSJV poseben upravni postopek, ki pa še ni zaključen v letu 2001.
Sprememba NEK-STS

14. 06. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS "Cooldown and Heatup Curves for 16 EFPY" v poglavju SR 3.4.9, ki velja do 31.12. 2001. Odobri se tudi spremembe NEK-STS "Reactor Coolant System", SR 3.4. V skladu s programom nadzora reaktorske posode in na podlagi treh nadzornih sond so narejene nove omejitvene krivulje, ki bodo predvidoma veljale do 32 EFPY.
Sprememba NEK-STS

12. 06. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS "Low Temperature Overpressure protection of the Reactor Coolant System - LTOP" SR 3.4.9.3. Ob tem se odobri tudi sprememba Končnega varnostnega poročila (USAR) v ustreznih poglavjih (5.0, 5.2, 5.5, 5.6 in 7.6). Zajeta je zaščita LTOP z dvema razbremenilnima ventiloma na sesalni strani RHR (Residual Heat Removal) črpalk.
Sprememba NEK-STS

06. 06. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS "Steam Generators" SR 3.4.5. Odobri se tudi vsebina postopka ADP-1.4.322, rev. 0, »Inservice Inspection of Steam Generator Tubes«, ki zajema povečani obseg pregleda cevi novih uparjalnikov.
Sprememba NEK-STS

25. 05. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS "Electrical Power Systems - DC Sources - Operating" SR 3.8.2.1, ki definira zahteve za operabilnost 125 V DC sistema novih baterij.
Spremembo NEK-STS

16. 05. 2001

3

URSJV je odobrila spremembo NEK-STS "Pump Performance Curves" SR 3.5.2, SR 3.6.2.1, SR 3.7.1.2, Bases 3.5.3 in B 3.7.1.2. Odpravljena je neskladnost med nadzornimi zahtevami, ki so opredeljene v NEK – STS ter med obratovalnimi vrednostmi, ki so ovrednotene v varnostnih in sistemskih analizah za zamenjavo uparjalnikov in povečanje moči elektrarne.