Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Začasno napajanje omare LS100PNLK03B (razsvetljava CB107) iz LS100PNLK01A v času izklopa MCCD221 in MD2

14. 10. 2019

1

ZM št. 19-17 namenjena zagotovitvi zadostne razsvetljave v času izklopa MCCD221 in MD2 z zagotovitvijo začasnega napajanja omare LS100PNLK03B iz omare LS100PNLK01A.
Začasno napajanje podvodne razsvetljave FHB v času izklopa MCCD222 in MD2

13. 10. 2019

1

ZM št. 19-19 namenjena zagotovitvi začasnega napajanja podvodne razsvetljave iz elect. omare remontnega napajanja EE106PNLN948-F7 (TP7).
Začasno napajanje dvigala nad bazenom v FHB v času izklopa
MCCD222 in MD2

12. 10. 2019

1

ZM št. 19-18 namenjena zagotovitvi napajanja dvigala nad SFP med planiranim izklopom MCCD222 in MD2 iz elekt. omare remontnega napajanja, ki se napaja iz trans. postaje TP7.
Postavitev in odstranitev kontejnerjev na platoju IB-100 za izvedbo kemičnega čiščenja (CC), sludge lancing-a (SL) in inner bundle lansinga (IBL) v R19

10. 10. 2019

1

PLS document revizija 31

10. 10. 2019

1

Revizija PLS (Precautions, Limitations and Setpoints) za obratovalni cikel 31, zaradi spremembe pozicije ARO na 228 korakov.
Zagotovitev delovanja ventilatorjev VA441FAN-01A in 02A v času izvedbe modifikacije 1203-SG-L

10. 10. 2019

1

ZM št. 19-32 namenjena zagotovitvi breznapetostnega stanja v omari sekv. kabineta CB103RCKK202 in hkratnega delovanja ventilacijskih enot VA441FAN-01A in 02A.
Začasno električno napajanje panela EE106PNLG902 (FP flushing system control panel)

10. 10. 2019

1

ZM št. 19-30 namenjena napajanju panela v času planiranih dela na zbiralki, da se omogoči delovanje FP črpalk, ki vzdržujejo tlak v FP sistemu.
Izvedba kemičnega čiščenja uparjalnikov v RE19

10. 10. 2019

1

ZM št. 19-05 namenjena izvedbi kemičnega čiščenja uparjalnikov med RE19, ki se izvede z namenom učinkovitega odstranjevanja trdih usedlin, ki so se nabrale na cevni plošči uparjalnikov.
Dreniranje puščanja tesnilnega sedeža RCP črpalk

09. 10. 2019

1

ZM št. 19-42 namenjena drenacija puščanja reaktorskega hladila med vgradnjo mod. 1210-RC-L med RE19.
Postavitev, detekcija in signalizacija puščanja ter odstranitev tesnilnega pokrova

09. 10. 2019

1

ZM št. 19-39 namenjena namestitvi tesnilnega pokrova tako, da je mogoče izvajati dela na primarnem sistemu pri različnih nivojih RC, medtem, ko reaktorski bazen ostane napolnjen z vodo.
Novi postopek SAMG-17: Severe Accident Management Guidelines

08. 10. 2019

2

NEK je uvedel SAMG na podlagi smernic WOG in izvedel validacijo SAMG na simulatorju NEK leta 2001. Po nesreči v Fukušimi so v sklopu PWROG razvili nove izboljšane verzije smernic. NEK je na podlagi generičnih SAMG za mednarodne elektrarne PSC-1413 pripravil novo revizijo svojih SAMG in izvedel validacijo na lastnem simulatorju, ki lahko modelira razmere ob težkih nesrečah. Nov SAMG uvaja drugačen format, v katerega so prenesene obstoječe strategije SAMG, dodaja pa se tudi nekatere nove vsebine, npr. smernice za tehnično podporo (TSG). Obravnavana sprememba USAR se tiče samo nove revizije SAMG in ne pomeni spremembe SSK ali analiz projektnih nesreč v USAR. V poglavju USAR-19.2 spremembe obsegajo opis SAMG in dodatni referenci PWROG SAMG ter poročilo o validaciji SAMG.
Začasno napajanje 125 V DC za
zbiralko MD1 v času izklopa
DC101PNLK101

08. 10. 2019

1

ZM št. 19-25 namenjena napajanju 125 V DC za MD1 preko DC101PNLK301 v zaustavitvenem stanju H9.
Namestitev prirobnic na BD sistem zaradi kemičnega čiščenja uparjalnikov v RE19

08. 10. 2019

1

ZM št. 19-24 namenjena ureditvi priklopa opreme na BD sistem v času kemičnega čiščenja uparjalnikov med RE19, z namestitvijo prirobnic izza ventilov 52309 in 52308 ter ventilov 7655 in 7656.
Začasno napajanje telefonske centrale v času izklopa MCC212

07. 10. 2019

1

ZM št. 19-14 namenjena zagotovitvi začasnega napajanja telefonske central iz MCC214 (TP4) v času izklopa M2 in L21.
Začasne povezave med IA progo A in B v času RE19 za potrebe izvedbe mod. 1029-RH-L

06. 10. 2019

1

ZM št. 19-36 namenjena namestitvi fleksibilnih cevi za začasno povezavo med IA progami v času zaprtja ventilov 14919 oz. 14918, da se med tem ne izgubi dobava zraka v AB.
Postavitev AE900CPR-001 za napajanje IA sistema

05. 10. 2019

1

ZM št. 19-05 namenjena ureditvi začasnega napajanja IA sistema med MOVATS testom in PMT-ji preko AE kompresorja.
Sprememba Varnostnega poročila v zvezi s spremembo 1058-VA-L

04. 10. 2019

2

V pomožni komandni sobi je po originalnem projektu ventilacijski panel napajan iz varnostne zbiralke MD3, vendar bi v primeru izgube MD3 ventilacijski panel ostal brez napajanja za statusne lučke in alarmni sistem. Tako bi operaterji ostali brez informacij o položaju loput in alarmih, kar je pomembno tudi ob izgubi izmeničnega napajanja. S to spremembo napajanja se izvede brezprekinitveno napajanje, tako kot je to narejeno za ostale panele v pomožni komandni sobi. Sprememba zahteva dopolnitev sheme relejev za progo Y v USAR Figure 8.3-2d.
Zagotovitev videonadzora med odpiranjem Emergency airlock-a

02. 10. 2019

1

ZM št. 19-44 namenjena začasni postavitvi kamere v bližino Emergency airlock-a, ki bo v času remonta odprt zaradi čiščenja uparjalnikov.
Začasno napajanje opreme za kaluženje in kemično čiščenje
uparjalnikov SG-SL

02. 10. 2019

1

ZM št. 19-23 namenjena zagotovitvi napajanja opreme za kaluženje in kemično čiščenje uparjalnikov SG-SL v času RE19 iz TP6.
Začasno napajanje tipke za RB vrata

02. 10. 2019

1

ZM št. 19-22 namenjena zašačni namestitvi tipke za odpiranje vrat v RB nameščene neposredno pred vhod v RB med RE19.