Skoči do osrednje vsebine

Evidenca oseb, ki so izdelale poročilo o vplivih na okolje in pravnomočnih okoljevarstvenih soglasij

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam oseb
Naziv posega Izdelovalec poročila o vplivih na okolje Datum začetka Datoteke
Asfaltna baza Črnuče

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

02. 11. 2022

Celostna ureditev Pomola I v pristanišču za mednarodni promet v Kopru

Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje

05. 10. 2015

Cestna in komunalna infrastruktura na območju PSC Šentjernej

AD-SVETOVANJE, ANES DURGUTOVIĆ s.p., Jakopičeva ulica 11, 1241 Kamnik

14. 12. 2016

Daljnovod 2x110 kV RTP Polje – RTP Vič z RTP 110/20 kV Vevče s 110 kV vključitvijo ter z RTP 110/20 kV Rudnik s 110 kV vključitvijo

Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p., Pokopališka ulica 5, 1000 Ljubljana

31. 05. 2018

Dograditev avtocestnega predora Karavanke

IPSUM, okoljske investicije d.o.o., Ljubljanska c. 72, 1230 Domžale

24. 12. 2014

Dograditev nakupovalnega centra Supernova (Supernova 2) in izgradnja parkirne hiše Rudnik

EKOSFERA, d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu

13. 03. 2017

Dozidava hale 1 sever, dozidava hale 2 sever, dozidava hale 3 sever ter hala 6

KOVA d.o.o., Teharska cesta 4, 3000 Celje

14. 09. 2016

Dozidava trgovskega centra Qlandia Kranj

Marbo d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

30. 07. 2015

Farma nesnic Slivnica ter povečanje zmogljivosti s 117.720 mest na 149.112 mest za kokoši nesnice

ERICo d. o. o., Koroška 58, 3320 Velenje

25. 10. 2016

Farma piščancev z zmogljivostjo 83.800 mest za piščance za prirejo mesa na nastilju v enem turnusu

KOMPLAST VDVP d.o.o., Tržaška cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani

22. 12. 2016

Gradnja daljnovoda DV 2x110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica

Aquarius d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana

23. 03. 2018

Gradnja državne ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug

Geateh d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana

18. 08. 2014

Gradnja hidroelektrarne Brežice

Geateh, d. o. o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana

05. 02. 2013

Gradnja in obratovanje rastlinjaka

Alternativna ekologija, Andreja Sivec s.p., Cesta v Zgornji log 97, 1000 Ljubljana

06. 07. 2017

Gradnja logističnega centra Arja vas

E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana

27. 02. 2017

Gradnja novega objekta Nova Lama 1. etapa

Biliving d.o.o., Kocjančičeva ulica 14, 6280 Ankaran

17. 07. 2017

Gradnja novih hlevov za rejo piščancev

Okoljsko svetovanje, Andrej Gortnar s.p., Cesta talcev 78, 4220 Škofja Loka

04. 06. 2015

Gradnja novih RO-RO vezov v Bazenu III v Luki Koper

Marbo Okolje d.o.o., Finžgarjeva ulica 1a, 4248 Lesce

16. 08. 2016

Gradnja odlagališča Vrbina

ERICo d.o.o., Koroška 58, 3320 Velenje; HSE invest d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

10. 05. 2017

Gradnja odseka drugega tira železnišče proge Divača-Koper

PRO LOCO d.o.o., Trubarjeva 57, 1000 Ljubljana

15. 02. 2012