Skoči do osrednje vsebine

Vladna strategija na področju migracij

Strategija, ki temelji na medresorskem povezovanju, migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje.

Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so:

 • mednarodni vidik migracij,
 • ekonomske migracije kot del zakonitih migracij, 
 • mednarodna zaščita,
 • integracija,
 • nezakonite migracije in vračanje,
 • varnostna komponenta.

Strategija definira ključne cilje vlade pri upravljanju migracij. Ti cilji so med drugim:

 • obravnavanje vzrokov migracij,
 • spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile,
 • zagotavljanje hitrih in učinkovitih postopkov za ugotavljanje upravičenosti do mednarodne zaščite,
 • solidarnost in delitev bremen med državami članicami EU v okviru sprejemnih in integracijskih zmožnosti Slovenije,
 • zagotavljanje sinergijskih učinkov različnih akterjev na področju oblikovanja in izvajanja integracijske politike
 • odkrivanje in preprečevanje nezakonitih migracij tako na zunanjih kot tudi na notranjih schengenskih mejah Republike Slovenije.

Medresorska delovna skupina bo v nadaljevanju preko nosilcev posameznih stebrov spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti ter redno poročala vladi.