"Zap. št. ","Organizacija","Veljavnost priznanja","" "1","Arhiv RS","2021","" "2","Direkcija RS za infrastrukturo","2021","" "3","Generalna policijska uprava","2021","" "4","Generalni sekretariat Vlade","2020","" "5","Mestna knjižnica in čitalnica Idrija","2021","" "6","Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti","2020","" "7","Ministrstvo za finance","2020","" "8","Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo","2020","" "9","Ministrstvo za infrastrukturo","2020","" "10","Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport","2020","" "11","Ministrstvo za javno upravo","2020","" "12","Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano","2020","" "13","Ministrstvo za kulturo","2020","" "14","Ministrstvo za notranje zadeve","2020","" "15","Ministrstvo za obrambo","2020","" "16","Ministrstvo za okolje in prostor","2020","" "17","Ministrstvo za pravosodje","2020","" "18","Ministrstvo za zdravje","2020","" "19","Občina Dobrovnik","2021","" "20","Občina Komen","2021","" "21","Občina Postojna","2021","" "22","Občina Slovenske konjice","2021","" "23","Občina Tržič","2021","" "24","Občina Žalec","2021","" "25","Upravna enota Litija","2021","" "26","Urad vlade RS za komuniciranje","2021","" "","","",""