"Zap. št.","Organizacija","Veljavnosti priznanja","" "1","Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano","2020","" "2","Ministrstvo za pravosodje","2020","" "3","Ministrstvo za infrastrukturo","2020","" "4","Generalni sekretariat Vlade","2020","" "5","Ministrstvo za finance","2020","" "6","Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport","2020","" "7","Ministrstvo za okolje in prostor","2020","" "8","Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti","2020","" "9","Ministrstvo za kulturo","2020","" "10","Ministrstvo za zdravje","2020","" "11","Ministrstvo za obrambo","2020","" "12","Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo","2020","" "13","Mestna knjižnica in čitalnica Idrija","2021","" "14","Občina Postojna","2021","" "15","Upravna enota Litija","2021","" "16","Občina Žalec","2021","" "17","Občina Slovenske konjice","2021","" "18","Generalna policijska uprava","2021","" "19","Urad vlade RS za komuniciranje","2021","" "20","Občina Tržič","2021","" "21","Občina Dobrovnik","2021","" "22","Direkcija RS za infrastrukturo","2021","" "23","Arhiv RS","2021","" "24","Občina Komen","2021","" "25","Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)","2022","" "26","Urad RS za nadzor proračuna","2022","" "27","Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)","2022","" "28","Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto","2022","" "29","Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika ","2022","" "30","Regionalna razvojna agencija - ljubljanske urbane regije (RRA LUR)","2022","" "31","Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja","2022","" "32","Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij","2022","" "33","Finančna uprava RS (FURS)","2022","" "34","Knjižnica Josipa Vošnjaka","2022","" "35","Občina Razkrižje ","2022","" "36","Razvojna agencija ROD Ajdovščina","2022","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","","" "","","",""