"Zap. št. ","Organizacija","Veljavnost priznanja","" "1","Upravna enota Celje ","2020","" "2","Upravna enota Črnomelj ","2020","" "3","Upravna enota Domžale ","2020","" "4","Upravna enota Dravograd ","2021","" "5","Upravna enota Gornja Radgona","2021","" "6","Upravna enota Grosuplje ","2021","" "7","Upravna enota Hrastnik","2020","" "8","Upravna enota Idrija","2020","" "9","Upravna enota Ilirska Bistrica","2020","" "10","Upravna enota Jesenice","2021","" "11","Upravna enota Kamnik","2021","" "12","Upravna enota Kočevje ","2021","" "13","Upravna enota Kranj ","2020","" "14","Upravna enota Krško","2021","" "15","Upravna enota Laško","2021","" "16","Upravna enota Ljutomer","2020","" "17","Upravna enota Logatec","2020","" "18","Upravna enota Maribor ","2020","" "19","Upravna enota Metlika","2021","" "20","Upravna enota Mozirje ","2020","" "21","Upravna enota Nova Gorica","2020","" "22","Upravna enota Novo mesto ","2020","" "23","Upravna enota Pesnica ","2020","" "24","Upravna enota Postojna ","2020","" "25","Upravna enota Ptuj ","2020","" "26","Upravna enota Radlje ob Dravi ","2021","" "27","Upravna enota Radovljica ","2021","" "28","Upravna enota Ravne na Koroškem","2020","" "29","Upravna enota Ribnica","2020","" "30","Upravna enota Sevnica ","2021","" "31","Upravna enota Slovenj Gradec ","2020","" "32","Upravna enota Slovenske Konjice","2020","" "33","Upravna enota Šentjur pri Celju","2020","" "34","Upravna enota Šmarje pri Jelšah ","2021","" "35","Upravna enota Tolmin ","2020","" "36","Upravna enota Trbovlje","2020","" "37","Upravna enota Trebnje","2020","" "38","Upravna enota Velenje ","2021","" "39","Upravna enota Zagorje ob Savi ","2021","" "40","Upravna enota Žalec","2020",""