GOV.SI

Program razvoja podeželja 2014-2020

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Agencija prejema in obravnava vloge in zahtevke za izplačilo iz naslova javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020.