Skoči do osrednje vsebine

Problemsko območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (Dodatni začasni ukrepi in Program spodbujanja konkurenčnosti ter ukrepov razvojne podpore)

Analiza stanja in namen

Problemsko območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje je območje, kjer so se zaradi notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere v letu 2013 tako poslabšale, da je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla kritično mejo (to je, ko stopnja registrirane brezposelnosti v upravni enoti najmanj tri zaporedne mesece znaša 17 % ali več).

Cilj Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore:

Cilji so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • ustvarjanje novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva.

Ukrepi

Za problemska območja z visoko brezposelnostjo so sprejeti naslednji začasni ukrepi razvojne podpore:

I.   Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (v nadaljevanju: Program), ki vključuje naslednje instrumente, ki se sicer izvajajo v vseh problemskih območjih z visoko brezposelnostjo:

 • Instrument 1: subvencije za spodbujanje investicij,
 • Instrument 2: ugodni razvojni krediti za investicije,
 • Instrument 3: subvencije za zagon podjetij,
 • Instrument 4: mikrokrediti,
 • Instrument 5: promocija območja, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa,
 • Instrument 6: podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

II.   Ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost

III. Ukrep 3: davčne olajšave za zaposlovanje 

IV.  Ukrep 4: davčne olajšave za investiranje

V.   Ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

VI.  Ukrep 6: prometna in energetska infrastruktura

Upravičena območja

Upravičena območja so:

 • Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Finančni okvir

V Programu znaša skupni obseg sredstev 29 milijonov evrov, pri čemer znaša višina nepovratnih oblik financiranja 10,374 milijona evrov, višina povratnih oblik financiranja pa 18,626 milijona evrov. Finančni okvir programa sledi usmeritvi, da se nepovratna sredstva nadomeščajo s povratnimi viri financiranja.

ključni deležniki

Ključni deležniki so:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

- Ministrstvo za infrastrukturo,

- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,

- Finančna uprava Republike Slovenije,

- Slovenski regionalno razvojni sklad,

- Regionalna razvojna agencija,

- občine Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Rezultati

Med ukrepi, ki se izvajajo v okviru Programa, so se izkazale s strani podjetij kot najbolj zaželene davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje ter subvencije za spodbujanje investicij. Med precej uspešnimi je tudi izvajanje instrumenta podjetno v svet podjetništva, kjer je vsako leto v usposabljanje vključeno 30 oseb (20 iz občin Hrastnik in Trbovlje) in 10 iz občine Radeče. 

Dokumenti

 • Spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore

  Spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 - 2018
  Strategije in programi | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Vmesno vrednotenje Programa Hrastnik, Radeče, Trbovlje

  V skladu s Programom spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018 je bila predvidena izvedba vmesnega vrednotenja v letu 2016.
  Analize in raziskave | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • 1. letno poročilo

  1. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020
  Poročila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • 2. letno poročilo

  2. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.
  Poročila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • 3. letno poročilo

  3. letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020
  Poročila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • 4. letno poročilo in pregled izvajanja v obdobju 2013-2020

  4. letno poročilo (za obdobje 2017-2020) o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 in Pregled izvajanja programa v celotnem obdobju 2013-2020
  Poročila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Trajanje

Program in ukrepi razvojne podpore so se začeli izvajati 25. julija 2013 in se iztečejo z letom 2020.