Skoči do osrednje vsebine

Maribor s širšo okolico (Dodatni začasni razvojni ukrepi in Program spodbujanja konkurenčnosti v obdobju 2013-2018)

Analiza stanja in cilji

Z dodatnimi začasnimi ukrepi razvojne podpore in s programom spodbujanja konkurenčnosti, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, smo želeli vplivati predvsem na ohranitev delovnih mest, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva.

Cilj programa spodbujanja konkurenčnosti je bila do leta 2018 ohranitev delovnih mest v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in znižanje stopnje registrirane brezposelnosti na povprečje Podravske regije.

Ukrepi in aktivnosti

V okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti smo v obdobju 2014-2018 izvedli sledeče instrumente in aktivnosti po programu:

 • sofinanciranje manjših začetnih naložb do 50.000 evrov,
 • sofinanciranje večjih začetnih naložb od 50.000 evrov do 500.000 evrov,
 • subvencije za spodbujanje investicij na 500.000 evrov,
 • mikrokrediti do 25.000 evrov,
 • ugodni razvojni krediti za investicije od 25.000 evrov do 1 milijona evrov,
 • subvencija obrestne mere za komercialne kredite,
 • aktiviranje prebivalstva in revitalizacija podjetniškega okolja (coworking),
 • program usposabljanja Podjetno v svet podjetništva,
 • subvencije za zagon podjetij,
 • promocija gospodarstva problemskega območja z visoko brezposelnostjo ter območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev,
 • vzpostavitev proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica,
 • promocija turistične destinacije Maribor – Pohorje.

Na problemskem območju Maribor s širšo okolico smo v obdobju 2013-2018 izvedli sledeče dodatne začasne ukrepe razvojne podpore:

 • program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018,
 • povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost,
 • davčne olajšave za zaposlovanje,
 • davčne olajšave za investiranje,
 • spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014–2018,
 • garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite v okviru regijske garancijske sheme za podravsko regijo in v okviru regijske garancijske sheme za koroško regijo,
 • spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov in/ali sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2014 in 2015.

Upravičena območja

Upravičena območja so:

 • Območje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

ključni deležniki

ključni deležniki so:

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Slovenski podjetniški sklad,
 • Slovenski regionalno razvojni sklad,
 • regionalni razvojni agenciji za podravsko in koroško regijo,
 • predstavniki regijske razvojne mreže,
 • občina Hoče-Slivnica.

Trajanje

Dodatni začasni ukrepi razvojne podpore na problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico v obdobju 2013-2018 so se z letom 2018 iztekli. Zaključujejo se le-še pogodbene aktivnosti po nekaterih instrumentih programa.

Dokumenti

 • Program spodbujanja konkurenčnosti

  Program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018, neuradno prečiščeno besedilo.
  Strategije in programi | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • 4. letno poročilo

  Poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018.
  Poročila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo