Skoči do osrednje vsebine

V razpravi o prihodnosti EU se soočajo pogledi 27 držav članic. Gre za pogajalski proces, ki zahteva skupne imenovalce in kompromise, zato morajo biti temeljna slovenska izhodišča dovolj okvirna, da omogočajo zadostno mero pogajalske prožnosti, hkrati pa jasna v ključnih načelih, ki izhajajo iz glavnih slovenskih interesov v zvezi z razvojem EU.

Načelna izhodišča Republike Slovenije glede ključnih vsebinskih področij za razpravo o prihodnosti Evropske unije so oblikovana na podlagi Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije, Strategije zunanje politike Republike SlovenijeDeklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU za obdobje do konca leta 2018 in dosedanjih sprejetih izhodišč za udeležbo na zasedanjih posameznih sestav Sveta EU in Evropskega sveta, potrjenih na vladi in predstavljenih v Državnem zboru, ki so jih predstavniki slovenske vlade v okviru razprav v EU zastopali doslej.

Evropska komisija v beli knjigi predstavi pet scenarijev možnega razvoja Unije

Agenda voditeljev je osredotočena na konkretna področja, ki so v ospredju skrbi državljanov EU in izhajajo iz Bratislavske izjave: migracije in zunanje meje, notranja in zunanja varnost, gospodarski in socialni razvoj ter mladi. Agenda predlaga tudi korake, ki so nujni za udejanjanje srednjeročnih ciljev iz Rimske izjave: varna EU, EU blaginje in trajnostnega razvoja, socialna EU in močnejša EU v svetu. Poleg tega pa agenda vključuje tudi nekatera druga vprašanja, kot so institucionalna vprašanja, obravnava naslednjega večletnega finančnega okvira, področje notranjega trga itd. 

Bela knjiga Evropske komisije o prihodnosti Evrope

Slovenija sodeluje v vseh vzpostavljenih oblikah tesnejšega sodelovanja EU, kot so območje evra, schengensko območje in različni primeri okrepljenega sodelovanja. Slovenija je odločena, da tudi v prihodnje prispeva h krepitvi EU, ki zagotavlja varnost, tako zunanjo in notranjo, kot tudi gospodarsko in socialno.

Naše stališče je, da mora EU na kratek rok doseči dogovore na naslednjih področjih: migracije, rast in zaposlovanje, varnost ter mladi. Vendar pa je to zgolj prvi korak za dolgoročnejše reševanje izzivov migracij, globalizacije, varnosti ter ekonomske in socialne stabilnosti. Sodelovanje in zaupanje sta ključna za nadaljnji uspešni razvoj EU, temeljiti pa morata na spoštovanju vladavine evropskega in mednarodnega prava in na skupnih vrednotah, ki so EU izoblikovale v izjemen primer nadnacionalnega povezovanja v svetu. Slovenija bo tvorno delovala za to, da se razlike in delitve v EU ne bodo poglabljale, saj razumemo enotnost držav članic kot odločilen dejavnik njenega nadaljnjega razvoja.