Skoči do osrednje vsebine

Prispevki, ki so jih dali državljani na posvetovanjih v Sloveniji v letu 2018, so bili del širše zgodbe, ki je nastajala na ravni Evropske unije. Vseevropska posvetovanja z državljani o prihodnosti EU so bila zabeležena v skupnem poročilu.

Prizadevali si bomo za izboljšanje posvetovalne prakse pri oblikovanju politik EU, mnenja in predloge državljanov glede nadaljnjega razvoja EU pa upoštevali pri pripravi stališč za delovanje Slovenije v institucijah Evropske unije.