GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Tretje javno posvetovanje o prenovi SPRS, 17. marec 2016

Drugo javno posvetovanje o prenovi SPRS, 13. oktober 2015

Prvo javno posvetovanje o izhodiščih za prenovo SPRS, 22. maj 2015

 • Prvo javno posvetovanje o izhodiščih za prenovo SPRS

  Ministrstvo za okolje in prostor je 22. maja 2015 v Mestnem muzeju v Ljubljani organiziralo javno posvetovanje o izhodiščih za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
  Dogodek, na katerem so bila obravnavana izhodišča za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), skupaj s Poročilom o stanju prostorskega razvoja ter procesni načrt vključevanja javnosti v proces prenove SPRS, predstavlja prvi korak celovito zastavljenega posvetovalnega procesa prenove SPRS.
  Z njim smo na Ministrstvu za okolje in prostor želeli že v najzgodnejši fazi pridobiti čim več relevantnih mnenj in predlogov, ki bodo upoštevana kot vsebinski prispevek pri nadaljnjem strokovnem delu.
  Prenova SPRS je načrtovana kot proces, v okviru katerega želimo doseči uskladitev prostorsko relevantnih sektorskih politik in drugih javnih interesov. Skozi niz posvetovalnih dogodkov in aktivnosti želimo odpreti možnosti za odprto razpravo, preveritev vsebinskih in interesnih izhodišč, predvsem pa uskladitev pogledov o prostorski viziji države kot podlago za pripravo vsebinsko usklajenega dokumenta, ki bo sprejet in podprt s strani vseh relevantnih deležnikov.
  Poročilo z javnega posvetovanja o izhodiščih za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije - SPRS predstavlja glavne vsebinske poudarke posvetovanja, predvsem pa rezultate razprave, ki je sledila predstavitvam dokumentov. Namen poročila je po eni strani seznaniti zainteresirane deležnike in javnost o rezultatih posvetovanja, po drugi strani pa pripombe in predlogi udeležencev posvetovanja, ki so povzeti v poročilu, vključiti v obravnavano v nadaljnjem postopku prenove SPRS.
  Poročila | Ministrstvo za okolje in prostor

Predhodni posvetovalni dogodki o prenovi strateških prostorskih usmeritev države