GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Vesolje

O tematiki delovnega programa:

Vesoljske raziskave so v Obzorju 2020 vključene v sklop "Vodilna  vloga industrije".  Glavni cilj  je spodbujanje stroškovno učinkovite, konkurenčne in inovativne vesoljske industrije (vključno z MSP) in raziskovalne skupnosti za razvoj in izkoriščanje vesoljske infrastrukture za podporo bodočih politik in družbenih potreb unije.

Glavni izzivi delovnega programa so:

  • evropski globalni satelitski navigacijski sistem (EGNSS) in satelitski sistem za opazovanje Zemlje (Copernicus);
  • zaščita vesoljske infrastrukture ter zlasti vzpostavitev Sistema za nadzor in sledenje v vesolju (SST) na evropski ravni;
  • podpora industriji EU za ohranjanje in krepitev konkurenčnosti in njeno vrednostno verigo na globalnem trgu;
  • zagotoviti, da bodo evropske naložbe v vesoljsko infrastrukturo v korist državljanov in  podporo evropske vesoljske znanosti;
  • krepitev položaja Evrope kot privlačnega partnerja v mednarodnih partnerstvih za vesoljsko znanost in raziskovanje.

 

Delovni program:

Space (pdf)

 

Pomembne tematske spletne povezave:

Mednarodna mreža NCP: COSMOS2020

 

Obveščanje:
Na "Informacije Obzorje 2020 – Vesolje" (približno enkrat mesečno po elektronski pošti) se lahko prijavite na elektronski naslov: ivan.skubic@gov.si