GOV.SI

Health, demographic change and wellbeing (SC1)

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Zdravje, demografske spremembe in dobro počutje

O tematiki delovnega programa:

Družbeni izziv št.1 obsega tematska področja zdravja, demografskih sprememb in blaginje prebivalstva (34 tematskih podprogramov, 15 ERA Net projektov in 8 povezovalnih aktivnosti)

 

Zdravje

  • Razumevanje zdravja, procesa staranja in bolezni
  • Ozaveščanje prebivalstva o vsakdanji skrbi za za zdravje, promocija zdravja, preventiva in nadzor zdravljenja
  • Izboljševanje metod in instrumentov diagnosticiranja
  • Inovativna zdravljenja in tehnologije ( poudarek: kronične, redke in nalezljive bolezni)

Demografske spremembe in blaginja prebivalstva

  • Spodbujanje aktivnega in zdravega staranja s pomočjo IKT tehnologij 
  • Inovativna zdravljenja in uporaba novih tehnologij pri zagotavljanju  zdravja in zdravljenju starostnikov
  • Integralna zdravstvena oskrba in nega prebivalstva s poudarkom na e-zdravju; zagotavljanje splošne blaginje
  • Vzdrževanje baz zdravstvenih podatkov za potrebe diagnosticiranja, zdravljenja in  kliničnih raziskav ter blaginje prebivalstva
  • Planiranje zdravstvenih politik in oblikovanje ustreznih regulativ

Delovni program je v veliki meri  horizontalno povezan s tematikami  varne hrane in biotehnologij, nanotehnologij in naprednih materialov, IKT tehnologij ter delno s tematikami klimatskih sprememb in družboslovja. Vsebuje tudi številne mednarodne aktivnosti in partnerstva.

 

Delovni program za obdobje 2018-2020:

Health, demographic change and wellbeing (pdf)

 

Pomembne tematske spletne povezave:

JPND - Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research

TRANSCAN - ERA-NET on Translational Cancer Research

IMI - Inovative Medicines Initiative

EDCTP -  the European and Developing Countries Clinical Trials Partnership

AAL - Active and Assisted Living programme