GOV.SI

Spreading excellence and widening participation (SEWP)

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe

O tematiki delovnega programa:

Obzorje 2020 vsebuje posebne ukrepe za širitev znanstvene odličnosti in širšo udeležbo partnerjev iz držav, katerih kazalec znanstvene odličnosti je pod 70 % povprečja EU27, v okvirnih programih EU za raziskave in inovacije. Ti ukrepi so:

  • teaming, katerega namen je investiranje v evropski raziskovalni in inovacijski potencial preko podpore ustanovitvi ali nadgradnji obstoječih centrov znanja na podlagi partnerstva z mednarodnimi vodilnimi institucijami;
  • ERA Chairs, v okviru katerega bodo univerze in druge raziskovalne institucije, ki imajo visok potencial za znanstveno odličnost, preko ustanovitve evropske katedre pridobile vrhunske raziskovalce. Ukrep vključuje institucionalno podporo za nastanek konkurenčnega raziskovalnega okolja in okvira za razvoj najboljših raziskovalnih talentov znotraj gostujoče institucije;
  • twinning, ki je usmerjen k izmenjavi znanja in dobrih izkušenj med raziskovalnimi institucijami in drugimi partnerji.

Ukrepi se dopolnjujejo in vzpostavljajo sinergije s prioritetami v Strategiji pametne specializacije 2014 - 2020.

Delovni program vsebuje poleg zgoraj navedenih ukrepov tudi COST (mednarodno povezovanje raziskovalcev) in Policy Support Facility (svetovanje javnim oblastem na nacionalni/regionalni ravni glede izboljšanja raziskovalne in inovacijske politike).
 

Delovni program za obdobje 2018-2020:

Spreading excellence and widening participation (pdf)

 

Pomembne tematske spletne povezave:

Mreža nacionalnih kontakntih oseb za SEWP