GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Hitra pot do inovacij

O tematiki delovnega programa:

Fast Track to Innovation Pilot je poskusni program, ki se bo v okviru OBZORJA 2020 izvajal v letih 2015 in 2016. V letu 2017 bo sledila evalvacija in odločitev o morebitnem nadaljevanju. Je prvi program zasnovan povsem »od spodaj navzgor«(ang. bottom up), kar pomeni, da je prijavitelji pri tematikah projekta nimajo nobenih omejitev, razen navezave na vsebine drugega ali tretjega stebra O2020. Projektne prijave lahko oddajo konzorciji najmanj 3 in največ 5 neodvisnih partnerjev iz  najmanj 3 držav (EU in države povezane z O2020). Sodelujejo lahko vse pravne oblike partnerjev, pri čemer pa mora večina prihajati iz industrije. Program je zelo tržno usmerjen, saj mora biti produkt, ki je predmet projekta, uveden na trg najkasneje v roku 36 mesecev po začetku projekta – sofinancirajo se tako res zadnje faze razvoja nekega produkta pred vstopom na trg (TRL 6-9). Pridobiti je možno 1-3 M EUR sofinanciranja v višini 70 % upravičenih stroškov (100% za neprofitne organizacije).

 

Delovni program:

Fast Track to Innovation Pilot (pdf)