Skoči do osrednje vsebine

Projekt IDACS: ID and Data Collection for Sustainable Fuels in Europe (EU Program: Instrument za povezovanje Evrope – Connecting Europe Fascility)

Namen projekta IDACS je uporabnikom vozil na alternativna goriva omogočiti prost dostop do celovitih in kvalitetnih podatkov o polnilni/oskrbovalni infrastrukturi ter jim tako omogočiti kvalitetnejšo mobilnost. V projekt, ki poteka od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021,  je vključenih 16 držav članic Evropske unije, vodilna partnerica je Nizozemska.

Cilji projekta so:

  • vzpostavitev enotnega formata ID kod na področju polnilne/oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu;
  • dodelitev in registracija ID kod upravljalcev in ponudnikov storitev polnjenja (CPO ID kode in MSP ID kode);
  • dodelitev in registracija ID kod polnilnih mest in poslovnih pogodb/razmerij (EVSE ID kode in EMA ID kode);
  • vzpostavitev nacionalnega repozitorija ID kod in izmenjava podatkov z EU repozitorijen ID kod;
  • vzpostavitev nacionalne dostopne točke – prosto dostopnega spletnega portala s celovitimi in kvalitetnimi statičnimi in dinamičnimi podatki o polnilni/oskrbovalni infrastrukturi za alternativna goriva v prometu.

V Republiki Slovenija bodo aktivnosti najprej potekale na področju polnilne infrastrukture za električna vozila, v nadaljevanju projekta pa tudi za stisnjen in utekočinjen zemeljski plin ter utekočinjen naftni plin.