GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Projekt e-ARH.si je prinesel pozitivne spremembe pri dojemanju pomena stika slovenskih arhivov z javnostjo. Zainteresirano javnost seznanjamo z izzivi e-arhiviranja, predstavljamo primere dobrih praks iz Slovenije in tujine, in s tem večamo zaupanje javnosti v e-rešitve, ki nam bodo, v to smo prepričani, v prihodnosti olajšale stik z našo skupno kulturno dediščino.

Da bi z dognanji projekta e-ARH.si seznanili kar najširšo javnost, prirejamo konference, seminarje, delovne sestanke in tudi izobraževanja s področja e-arhiviranja in notranjih pravil.  

Lotili smo se tudi izdelave informativnih brošur, promocijskih materialov in predstavitvenih filmov, ki bodo omogočili, da bodo naša spoznanja in rezultati dostopni čim širšemu krogu uporabnikov tudi na socialnih omrežjih.