Skoči do osrednje vsebine

Pobudo za konferenco je že ob začetku svojega mandata dala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Proces, ki se je zaradi pandemije covida-19 začel z zamikom, se bo zaključil spomladi leta 2022. Pomemben del konference bo tako potekal v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, kar je za Slovenijo posebna čast in izziv.

Vsebina

Vsebina razprav v okviru konference je določena v Skupni izjavi predsednika Evropskega parlamenta, predsednice Evropske komisije in predsednika portugalske vlade

Gre za devet tematskih sklopov, ki vsebinsko zaokrožajo področja prihodnjih ključnih izzivov in potrebnih prednostnih nalog Evropske unije. Ti tematski sklopi zadevajo: 

  1. podnebne spremembe in okolje,
  2. zdravje,
  3. močnejše gospodarstvo, socialno pravičnost in delovna mesta,
  4. digitalni prehod,
  5. vrednote in pravice, vladavino prava, varnost,
  6. migracije,
  7. izobraževanje, kulturo, mladino in šport,
  8. položaj EU v svetu,
  9. evropsko demokracijo. 

Gre torej za razpravo, v kakšni Evropi si želimo živeti v prihodnjih letih

Organiziranost

Na čelu konference je skupno predsedstvo, sestavljeno iz predsednikov Evropskega parlamenta, Evropske komisije in vlade aktualne predsedujoče države Svetu EU – v prihodnji polovici leta bo torej v skupnem predsedstvu sodeloval slovenski predsednik vlade Janez Janša.

Operativno vodstvo konference je njen izvršni odbor, v katerem ob predstavnikih Evropske komisije in Evropskega parlamenta sodeluje tudi slovenski predstavnik, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašper Dovžan.

Plenarno zasedanje konference, ki ga sestavljajo predstavniki institucij EU, nacionalnih parlamentov, državljanov in drugih deležnikov, bo organiziran najmanj vsake pol leta.

Poleg tega bodo na evropski ravni organizirane različne okrogle mize državljanov, države članice pa so povabljene tudi k organizaciji svojih nacionalnih posvetovanj.

Stičišče razprav na različnih ravneh je digitalna platforma Evropske komisije, ki je z delovanjem pričela 19. aprila 2021.