Skoči do osrednje vsebine

Dialog z državljani je neprestan proces, zato vabljeni, da se aktivno vključite in delite vaše mnenje o pomembnih vprašanjih skupne evropske prihodnosti.

Že Pogodba o Evropski uniji določa, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije in da se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani. Zato je Konferenca usmerjena k državljanom in državljankam ter poteka od spodaj navzgor. Od 19. 4. 2021 lahko tako na interaktivni in večjezični digitalni platformi Prihodnost je v tvojih rokah vsaka državljanka ali državljan prispeva svoje zamisli o delovanju Unije na izbranih prednostnih področjih.

Spletišče ponuja možnost, da se udeležite dogodka, ki vas zanima, delite svoje mnenje o področju, ki vas še posebej zadeva, ali organizirate dogodek v svoji skupnosti na eno od tem, ki so določene kot prednostne. Zadnja rubrika – za druge zamisli – je odprta za katerokoli področje, kjer bi želeli izraziti svoje predloge.

Vabimo vse, ki bi želeli prispevati k skupnemu rezultatu vseevropskega posvetovanja, da se prijavite na Prihodnost je v tvojih rokah.