GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

EU in Združeno kraljestvo sta dosegla načelni dogovor o zaščiti pravic državljanov EU v Britaniji in britanskih državljanov v EU po brexitu. Če v Združenem kraljestvu zaprosite za nov status in ga dobite, boste po Brexitu še vedno imeli pravice državljana EU. Te vključujejo pravico do prebivanja v Združenem kraljestvu, iskanja zaposlitve, dela brez delovnega dovoljenja ter enakega zdravstvenega varstva, pokojnin in drugih prejemkov. Poleg obstoječih pravic EU boste lahko tudi zapustili Združeno kraljestvo za največ pet let, ne da bi pri tem svoje pravice izgubili.

Potovanje in zaposlitev v Združenem kraljestvu

Če bo prišlo do dogovora o izstopu, bodo slovenski državljani v času veljavnosti Sporazuma o izstopu oz. prehodnega obdobja še naprej lahko potovali v Združeno kraljestvo kot sedaj. Prav tako bodo lahko v času prehodnega obdobja v Združeno kraljestvo potovali z osebno izkaznico, kar pa se bo verjetno končalo po koncu prehodnega obdobja, vendar končna odločitev glede tega še ni bila sprejeta. Državljani EU, ki se bodo želeli zaposliti v Združenem kraljestvu, bodo morali za to pridobiti pravilno obliko vizuma. Postopki bodo predvidoma enaki, kot so postopki za državljane tretjih držav, ki se želijo zaposliti v Združenem kraljestvu.

Pravice državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v državah EU

Tudi Evropska komisija je v svoji decembrski komunikaciji pozvala države članice, da zavzamemo velikodušen pristop do vprašanja pravic državljanov Združenega kraljestva v EU, pod pogojem, da bo tak pristop do državljanov EU zavzelo Združeno kraljestvo. Države članice smo tudi pozvane, da državljanom Združenega kraljestva, ki v državah članicah na dan izstopa legalno prebivajo, zagotovimo nadaljnji status legalnih rezidentov.  Tako kot vse druge države članice Slovenija pripravlja ustrezne ukrepe za nadaljnje urejanje statusa britanskih državljanov, ki prebivajo v Sloveniji v primeru neurejenega izstopa.

Potovanje v primeru, če do dogovora o izstopu ne pride

Če Sporazum o izstopu ne bo potrjen, je britanska stran že najavila, da naj bi glede potovanja na začetku obveljal trenutno veljaven režim, ki omogoča potovanje z veljavno osebno izkaznico. Podobno je tudi na strani EU Evropska komisija že podala predlog uredbe o izvzetju državljanov Združenega kraljestva iz vizumske obveznosti, vendar pod pogojem, da so vsi državljani EU prav tako izvzeti iz vizumske obveznosti Združenega kraljestva.

Veljavnost vozniških dovoljenj izdanih v Združenem kraljestvu

V primeru, da Združeno kraljestvo izstopi iz EU brez dogovora, bo na dan izstopa postalo tretja država. Vendar pa je v vseh državah članicah EU možna uporaba vozniških dovoljenj tretjih držav. Področje je predmet nacionalne zakonodaje vsake posamezne države, ki lahko poleg nacionalnega vozniškega dovoljenja zahteva tudi mednarodno vozniško dovoljenje v skladu z ustrezno Konvencijo o cestnem prometu. V Sloveniji se bo lahko tudi po izstopu uporabljalo vozniško dovoljenje Združenega kraljestva za vožnjo motornih vozil brez mednarodnega vozniškega dovoljenja.

Če želite zamenjati vaše vozniško dovoljenje, ki je bilo izdano v Združenem kraljestvu, za novega, izdanega v Sloveniji, lahko to storite v skladu z informacijami na tem spletnem mestu Infotujci. Zamenjava vozniških dovoljenj bo možna tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU. V primeru, da zamenjave ne boste mogli opraviti, lahko do izteka veljavnosti še naprej uporabljate vozniško dovoljenje izdano v Združenem kraljestvu.

Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno prebiva ali je prebival v tujini in pride začasno ali stalno v Republiko Slovenijo, bo lahko z veljavnim vozniškim dovoljenjem Združenega kraljestva vozil tista motorna vozila, ki jih sme voziti skladno z omenjenim dovoljenjem. To pravico bo imel največ dve leti od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.