GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Izstop Združenega kraljestva iz EU bo vplival na določene pravice posameznikov oz. na utečene poslovne navade podjetij. Zbrali smo nekaj informacij in napotkov, da bodo prilagoditve na nove razmere po brexitu čim manj težavne.

Kako se Slovenija pripravlja na izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora?

Glede na to, da je dobršen del vsebinskih področij v izključni oz. pretežni pristojnosti Skupnosti, Slovenija aktivno spremlja rešitve, ki jih predvsem glede delovanja notranjega trga EU predstavlja Evropska komisija. Ta bo namreč v prvi vrsti zadolžena za ureditev področij kot so trgovina, carina, transport, podnebna politika itd.

Glede na analize večine ministrstev morebitne nujne prilagoditve slovenske zakonodaje zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU ne bodo potrebne.  Vsekakor bo treba v primeru neurejenega izstopa urediti pravne podlage za zagotavljanje pravic državljanov Združenega kraljestva, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče (pravica bivanja in pridobivanja ustreznih dokumentov, nabor pravic, ki izhaja iz koordinacije sistemov socialne varnosti).

V okviru vlade je organizirana medministrska koordinacija, ki jo vodi Ministrstvo za zunanje zadeve in usklajuje informacije o postopkih v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU, ter je pristojno za zagotavljanje teh pristojnim organom in zainteresirani javnosti.

Kako bo po brexitu glede potovanj slovenskih državljanov v Združeno kraljestvo?

Slovenski državljani bodo v času veljavnosti Sporazuma o izstopu oz. prehodnega obdobja še naprej lahko potovali v Združeno kraljestvo kot sedaj. Prav tako bodo v času prehodnega obdobja v Združeno kraljestvo potovali z osebno izkaznico, kar pa se bo verjetno končalo po koncu prehodnega obdobja, vendar končna odločitev glede tega še ni bila sprejeta.

Tudi v primeru, da Sporazum o izstopu ne bo potrjen, je Združeno kraljestvo najavilo, da naj bi glede potovanja na začetku obveljal trenutno veljaven režim, ki omogoča potovanje z veljavno osebno izkaznico. Podobno je tudi na strani EU Evropska komisija že podala predlog uredbe o izvzetju državljanov Združenega kraljestva iz vizumske obveznosti, vendar pod pogojem, da so vsi državljani EU prav tako izvzeti iz vizumske obveznosti Združenega kraljestva.

Državljani EU, ki se bodo želeli zaposliti v Združenem kraljestvu, bodo morali za to pridobiti pravilno obliko vizuma. Postopki bodo predvidoma enaki postopkom za državljane tretjih držav, ki se želijo zaposliti v Združenem kraljestvu.

Kako bo z zdravstvenim zavarovanjem v Veliki Britaniji v povezavi z brexitom med dopusti v letu 2019? Ali bo evropska kartica zdravstvenega zavarovanja še vedno v veljavi in ali bo potrebno imeti zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini?

Glede na to, da Združeno Kraljestvo še ni ratificiralo izstopnega sporazuma, ni možno podati natančnega odgovora.

Če pride do "urejenega izstopa", bo v veljavi prehodno obdobje, v katerem bi lahko za morebitne nujne zdravstvene storitve koristili Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

V primeru neurejenega izstopa bi postalo Združeno kraljestvo tretja država. V tem primeru bo treba za zdravstvene storitve uveljavljene v Združenem kraljestvu plačati in nato zahtevati povračilo stroškov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ta bi vam vrnil stroške nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči v višini ustreznega deleža povprečne cene takih storitev v Sloveniji v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Svetujemo, da se v vsakem primeru, zavarovanci pred potovanjem obrnejo na ZZZS. Priporočljivo je, da  pred potovanjem sklenejo tudi zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

Kaj bo z veljavnostjo vozniških dovoljenj izdanih v Združenem kraljestvu?

V primeru, da Združeno kraljestvo izstopi iz EU brez dogovora, bo na dan izstopa postalo tretja država. Vendar pa je v vseh državah članicah EU možna uporaba vozniških dovoljenj tretjih držav. Področje je predmet nacionalne zakonodaje vsake posamezne države, ki lahko poleg nacionalnega vozniškega dovoljenja zahteva tudi mednarodno vozniško dovoljenje v skladu z ustrezno Konvencijo o cestnem prometu. V Sloveniji se bo lahko tudi po izstopu uporabljalo vozniško dovoljenje Združenega kraljestva za vožnjo motornih vozil brez mednarodnega vozniškega dovoljenja.

Če želite zamenjati vaše vozniško dovoljenje, ki je bilo izdano v Združenem kraljestvu, za novega, izdanega v Sloveniji, lahko to storite v skladu z informacijami na tem spletnem mestu Infotujci. Zamenjava vozniških dovoljenj bo možna tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU. V primeru, da zamenjave ne boste mogli opraviti, lahko do izteka veljavnosti še naprej uporabljate vozniško dovoljenje izdano v Združenem kraljestvu.

Državljan Republike Slovenije, ki začasno ali stalno prebiva ali je prebival v tujini in pride začasno ali stalno v Republiko Slovenijo, bo lahko z veljavnim vozniškim dovoljenjem Združenega kraljestva vozil tista motorna vozila, ki jih sme voziti skladno z omenjenim dovoljenjem. To pravico bo imel največ dve leti od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.

Kaj se bo spremenilo pri spletnem nakupovanju preko spleta iz Združenega kraljestva?

otrošnik, ki bo kupil blago prek spleta pri ponudniku s sedežem v Združenem kraljestvu, bo moral, enako kot če bi blago kupil pri kitajskem ali ameriškem ponudniku, računati še na plačilo davka na dodano vrednost in uvoznih dajatev. DDV se obračuna in plača po stopnji 22 % oziroma 9.5 % od davčne osnove, pri čemer so pošiljke v skupni vrednosti do 22 evrov oproščene plačila DDV.  Pavšalna carinska stopnja, ki se lahko uporabi pod določenimi pogoji znaša 2.5%, plačila carine pa so oproščene pošiljke do skupne vrednosti 150 evrov, vendar ne alkoholne pijače, tobak in tobačni izdelki ter parfumi in toaletne vode.

Pravice potrošnikov, kot je pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, v 14 dneh od nakupa, pravice v primeru ne-dobave ali pravice v primeru blaga z napako, bodo takoj po izstopu ostale enake kot so v državah članicah EU. Vendar bo britanski parlament lahko kadarkoli v prihodnje ta pravila, ki so bila sprejeta na podlagi evropskih direktiv, spremenil, kar bo lahko vplivalo na pravice potrošnikov, ki bodo kupovali pri prodajalcih iz Združenega kraljestva.  Več informacij o pravicah potrošnikov v primeru scenarija brez dogovora je dostopnih v angleščini.

Predvidevamo, da bi odhod Združenega kraljestva iz EU brez dogovora lahko negativno vplival na odločanje slovenskih potrošnikov za nakupe v spletnih trgovinah s sedežem v tej državi, predvsem zaradi višjih cen kot posledice uvoznih dajatev in davka ter zamud pri dobavi blaga.