Skoči do osrednje vsebine

Izboljšanje učinkovitosti državnega odvetništva

V okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje, smo vključeni v naslednja projekta:

  • izboljšanje mobilnosti državnega odvetnika in državnega tožilca;
  • izboljšanje informacijskega sistema in procesov poslovanja na državnem odvetništvu in državnem tožilstvu.

Oba projekta sta financirana iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in sredstev Republike Slovenije.

V Državnem odvetništvu vodimo tudi projekt "Izboljšanje učinkovitosti Državnega odvetništva in Državnega tožilstva". Projekt smo si prvotno zamislili kot samostojni projekt državnega odvetništva z naslovom  "Digitalizacija Državnega odvetništva", vendar je bil po naknadni odločitvi Evropske komisije združen s prijavljenim projektom Državnega tožilstva RS z naslovom "Priprava sistema za upravljanje zadev Državnega tožilstva".

Projekt izvajamo v okviru programa pomoči Evropske Komisije za strukturne reforme v državah članicah (SRS). Projektne aktivnosti so v celoti (100 odstotno) financirane s strani Evropske komisije.

Digitalizacija državnega odvetništva pomeni nadaljevanje projektov, ki so že v teku, pri čemer izhajamo iz odprtosti državnega odvetništva do državljanov in gospodarskih subjektov ter povezovanja z državnimi institucijami. Uporaba elektronskih obrazcev bo širša, torej tudi v primerih, kadar državljani ali gospodarski subjekti na državno odvetništvo naslavljajo zahtevke za pridobitev določene informacije o postopku, ki ga vodimo na državnem odvetništvu, v postopkih vlaganja zahtevkov za dostop do informacij javnega značaja in postopkih vlaganja zahtevkov za dostop do osebnih podatkov.

Prednosti za državljane in gospodarske subjekte so:

  • preglednejši in hitrejši postopki,
  • odprava administrativnih ovir brez naknadnega dopolnjevanja vlog,
  • boljša (prijazen dostop) in učinkovitejša storitev.
Iskalnik