Skoči do osrednje vsebine

Informacijska podpora za izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe

V okviru izvajanja pilotnih projektov vzpostavitve sistema dolgotrajne oskrbe, je za učinkovito izvajanje potrebno informacijsko podpreti celoten proces obravnave posameznika v sistemu dolgotrajne oskrbe in ga povezati z obstoječimi informacijskimi sistemi in bazami podatkov upravičencev dolgotrajne oskrbe.

Prednostna naložba

Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanju socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev

Specifični cilj

Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe

Predvidena dinamika črpanja po letih

leto 2018: 123.388,43 eur
leto 2019: 1.870.975,87 eur
leto 2020: 5.635,70 eur

Skupaj: 2.000.000 eur