Skoči do osrednje vsebine

Evropski projekt "Reorganizacija informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne inteligence"

Projekt »Reorganizacija informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne inteligence« (kratica SI DRM AI – Reorganization of Information and Communication System in the field of Disaster Risk Management with the use of Artificial Intelligence) smo pridobili na razpisu Evropske komisije – Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO).

Namen razpisa, ki ga je objavila Evropska komisija (DG ECHO), je neposredna pomoč organizacijam civilne zaščite za premostitev tehničnih ali finančnih vrzeli za pripravo investicij ter krepitev njihovih institucionalnih okvirjev in politik za obvladovanje tveganj za nesreče. Skladno z razpisano temo je namen projekta SI DRM AI priprava študije prenove in prilagoditve informacijsko-komunikacijskih sistemov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z namenom zagotavljanja novih storitev, izboljšanja učinkovitosti in varnosti ter optimizacije stroškov. Projekt sledi razvojnim ciljem, postavljenim v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016-2022.

23. marca 2022 je Evropska komisija (DG ECHO) organizirala virtualni uvodni sestanek, na katerem so se predstavili vsi projekti, ki so uspešno pridobili sofinanciranje na zadnjem razpisu Pripravljenost in preventiva, ki je bil objavljen v letu 2021 in se deli na dva sklopa:

  • prvi sklop zajema nepovratna sredstva za obvladovanje tveganj za nesreče v posameznih državah,
  • drugi sklop pa zajema nepovratna sredstva za mednarodne projekte s področja pripravljenosti in preventive.

Poleg projekta SI DRM AI, ki spada v tematsko področje Tehnična orodja za obvladovanje tveganj za nesreče in v katerem nastopamo kot vodilni in edini partner v projektu pa kot projektni partner sodelujemo še v projektu »Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu«, ki spada v tematsko področje Strategija in načrtovanje ter v projektu "Varni in enakopravni v naravnih in drugih nesrečah (kratica SEE ME – Safe and Equal in Emergencies) na tematskem področju Obvladovanje tveganj. Izdali smo tudi pismo podpore projektu CROSScade v katerem kot partnerja sodelujeta tudi Zavod za gradbeništvo Slovenije in Univerza v Ljubljani.

Skupna vrednost projekta SI DRM AI je 583.300,00 evrov, prispevek Evropske komisije (DG ECHO) pa znaša 464.265,00 evrov.

Zaradi pojava in hitrega spreminjanja novih globalnih tveganj, ki zahtevajo ciljno, hitro in učinkovito prenašanje informacij med različnimi deležniki, je nujna potreba po posodabljanju tovrstnega informacijsko-komunikacijskega sistema (IKS). Kot odgovor na to projekt SI DRM AI pripravlja podlago za uvajanje nove, naslednje generacije informacijsko-komunikacijskega sistema za zbiranje, vrednotenje, procesiranje in predstavitev podatkov z uporabo umetne inteligence za podporo postopku odziva na naravne in druge nesreče. Ta sistem mora podpirati večino deležnikov, vključenih v proces in olajšati pripravo podatkov za alarmiranje in obveščanje javnosti.

Glavna projektna aktivnost je izvedba raziskovalno-razvojne študije, ki bo postavila temelje za reorganizacijo, prenovo (vključno z novimi storitvami) in prilagoditev informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotovila tehnično podlago za pripravo investicijskega načrta z namenom izboljšati učinkovitost in informacijsko varnost ter optimizirati stroške. Krovna študija bo razdeljena na štiri vsebinsko in medotološko zaokrožene sklope:

  • analiza zaznavanja tveganj in ukrepov za odpravo posledic nenadnih dogodkov z vidika informacijsko-komunikacijskih procesov,
  • priprava podlag za prilagoditev informacijsko-komunikacijskih procesov odzivanja na dogodke glede na posledice podnebnih sprememb in pandemije,
  • študija uporabe umetne inteligence (AI) za podporo procesom odločanja in odzivanja v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • prenova organizacijskega načrta informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Končni cilj projekta predstavlja podlago za prilagoditev obstoječih informacijsko-komunikacijskih sistemov z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti in povezovanjem v edinstveno, enotno platformo ter nadaljnji razvoj obstoječih informacijsko-komunikacijskih tehnologij.