Skoči do osrednje vsebine

Evropska infrastruktura za storitve veriženja blokov

Z vozliščem Evropska infrastruktura za storitve veriženja blokov (ang. European Blockchain services infrastructure, EBSI) bo vzpostavljena ustrezna testna infrastruktura za verige podatkovnih blokov, kar bo prispevalo k bolj zanesljivim čezmejnim in nacionalnim ter lokalnim storitvam.

V sklopu projekta EBSI bomo podprli nadgradnjo vozlišč in dodajanje novih vozlišč v omrežje. To bo omogočilo vključevanje novih ciljnih skupin prebivalstva, razvoj dodatnih storitev, ki bodo dodatno podprte s pobudami za zgodnjo uporabo infrastrukture veriženja blokov (ang. Early Adopters). Na tak način bomo zagotavljali tudi komplementarnost s programom Digital Europe. Skupaj s tem bo podprto okolje za prenos znanja in veščin, obravnavano z ustanovitvijo kompetenčnega centra za veriženje blokov v Sloveniji kot dopolnilni ukrep programa Digitalna Evropa.

Z nadgradnjo projekta EBSI in nadgradnjo nacionalnih infrastruktur bomo povezali in integrirali nacionalne infrastrukture veriženja blokov vsaj treh držav članic EU in nacionalne infrastrukture z EBSI povezali s storitvami na področju digitalnih identitet in drugih področij.

Slovensko blockchain partnerstvo

Oblikuje se Slovensko blockchain partnerstvo za izvedbo projekta EBSI kot čezmejnega večdržavnega projekta ter njegovo nadgradnjo z namenom zagotavljanja skladnosti s Programom Digitalna Evropa.