GOV.SI

Zunanja ureditev Stergulčeve hiše

Zunanja ureditev atrija Stergulčeve hiše predstavlja odstranitev obstoječega objekta manjših dimenzij in obstoječe zunanje ureditve, postavitev novega objekta priročnega skladišča, ureditev novega betonskega platoja z lesenim obitjem, postavitev nove klopi in ureditev tlakovanja s pripadajočim odvodnjavanjem

Več na portalu javnih naročil