GOV.SI

Predmet javnega naročila je nakup zdravil.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden, več ali vse razpisane artikle.

Več na portalu javnih naročil