Skoči do osrednje vsebine

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZA OBDOBJE OD 1. 2. 2021 DO 31. 12. 2024

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV.\nDelitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih. \n\n1. SKLOP: MOV VELENJE - KOMBINIRANO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI\n2. SKLOP: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE in LEKARNA VELENJE - KOMBINIRANO PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI, AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE\n3. SKLOP: ZAVAROVANJE KIBERNETSKE ZAŠČITE \n\nOpis predmeta javnega naročila je razviden iz zavarovalno tehnične dokumentacije posameznega sklopa.\n\nPonudnik lahko poda ponudbo za enega ali več sklopov. \n\nČas trajanja je: od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2024.\n\nVsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi). \n\nPonudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih storitev posameznega sklopa.

Več na portalu javnih naročil