Skoči do osrednje vsebine

Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana (MOL)

Predmet naročila je zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Ljubljana (MOL), pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MOL, in druge pravne osebe, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju za obdobje štirih let.

Več na portalu javnih naročil