Skoči do osrednje vsebine

Zavarovanje odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih

Predmet javnega naročila so storitve zavarovanja odgovornosti družbe, članov organov vodenja in organov nadzora ter vseh zaposlenih SID banke, d. d., Ljubljana za zavarovalno obdobje 2022. Predmet naročila je podrobneje specificiran v točki Zavarovalno tehnična specifikacija (Priloga 16.3) te dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil