Skoči do osrednje vsebine

Zavarovalne storitve v obdobju 2019-2023

Rok za prijavo je potekel.

Predmet razpisa je storitev zavarovanja premoženja, vozil in odgovornosti Občine Brežice, javnih zavodov, krajevnih skupnosti in Gasilske zveze Brežice razvidna iz zavarovalno tehničnih specifikacij opredeljenih v Splošnih navodilih za izvajanje zavarovalnih storitev ter Zavarovalno tehnične specifikacije po skupinah in zavarovalnih vrstah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije, v obdobju od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2024.
Zavarovalne storitve obsegajo:
- požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki,
- zavarovanje računalnikov,
- strojelomno zavarovanje,
- zavarovanje vlomske tatvine in ropa,
- zavarovanje pred odgovornostjo,
- zavarovanje stekel,
- avtomobilsko zavarovanje in
- nezgodno zavarovanje
po priloženih Splošnih pogojih za izvajanje zavarovalnih storitev.

Plačniki/zavarovanci tega javnega naročila so Občina Brežice ter posamezni javni zavodi, krajevne skupnosti in Gasilska zveza Brežice (v nadaljevanju zavarovanci):

Ponudnik mora zagotavljati izvajanje zavarovalnih storitev za vse za vse zavarovance skupaj, ki so, glede na specifike poslovanja in premoženja, razdeljeni v 5 skupin:
Skupina 1: Občina
Skupina 2. Vzgojno-izobraževalni zavodi
Skupina 3: Krajevne skupnosti
Skupina 4: Ostali javni zavodi
Skupina 5: Gasilska zveza

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik