Skoči do osrednje vsebine

Zamenjava tlaka in tesnjenje površine atrijev na naslovu Ljubljanska 4fg, Kamnik

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik želi, na osnovi podpisanega Sporazuma o sanaciji skupnih delov objekta Perovo v Kamniku odpraviti vzroke zamakanja skozi netesno površino atrijev oz. (najprej) atrija na naslovu Ljubljanska 4 fg.\r\nSanacija vsebuje odstranitev obstoječega tlaka, tesnjenje celotne površine, ki zajema tudi posege na skupni in »privatni« površini oz. atrijih ter izvedbo finalnega sloja, kot je predpisan v popisu del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila je hkrati tudi vzpostavitev obsežnega oz. celotna zamenjava obstoječega sistema odvodnjavanja z vseh površin in odvodnjavanje skozi preboje nosilne AB plošče ter priključitev na obstoječi cevovod pod stropom v nižje ležeči podzemni garaži.

Več na portalu javnih naročil