Skoči do osrednje vsebine

ZAMENJAVA OGRAJE ŠPORTNEGA IGRIŠČA DOLENJA VAS

Rok za prijavo je potekel.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevati najmanj minimalne tehnične zahteve, funkcionalnosti in lastnosti objekta, kot so opredeljene v tehnični dokumentaciji in veljavnih predpisih in standardih. Upoštevati je potrebno kompletne načrte, in sicer grafični del, tehnične opise, opombe in popise.

Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

Izvajalec mora z vsemi deli zaključiti napozneje do dne 30. 8. 2019.

Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na dostopnih poteh, na objektu ali na okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.

Več na portalu javnih naročil