GOV.SI

Zakup govornih kanalov in posredovanje telefonskega prometa preko SIP priključka, faksov in telegramov

Naročilo sestoji iz naslednjih storitev za potrebe naročnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS):
- vzpostavitev SIP priključka (podatkovna povezava s ponudnikom),
- storitve govornega prometa (usmerjanje klicev stacionarne telefonije),
- storitve elektronskega faksa (sprejemanje in pošiljanje faksimilnih sporočil),
- storitve posredovanja telegramov.

Več na portalu javnih naročil