Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljanje električne energije z deležem zelene energije

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je zagotavljanje električne energije za nemoteno opravljanje naročnikove dejavnosti. Električna energija se dobavlja za vse objekte in navigacijske sisteme (poslovno stavbo, letališke kontrole zračnega prometa, navigacijske objekte in sisteme), ki jih ima naročnik v najemu in/ali v upravljanju na območju RS, po merilnih mestih. Ponudnik mora v celotni razpisani količini električne energije ponuditi 50 % električne energije, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije (OVE) ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) ali v soproizvodnji električne energije, ki temelji na obnovljivih virih (zelena energije).

Naročnik bo načeloma z več subjekti sklenil okvirni sporazum, nato pa bo posamično javno naročilo tj. dobavo električne energije za eno leto, oddal v izvajanje eni od strank okvirnega sporazuma.

Dobavitelja električne energije za prvo posamično javno naročilo, tj. podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo naročniku dobavljal elektr

Več na portalu javnih naročil