GOV.SI

Vzdrževanje javnih cest in poti v Občini Cerkno v letu 2019, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.

Sanacija plazu nad lokalno cesto LC 043130 Mrovljev Grič Joškovec.

Več na portalu javnih naročil