GOV.SI

Vzdrževanje in nadgradnje Portala javnih naročil

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil