Skoči do osrednje vsebine

Vzdrževanje in dopolnitve programske opreme Pantheon za obdobje 4 let

Rok za prijavo je potekel.

1. IZVAJANJE PODPORE

Predmet javnega naročila je razveljen v A sistemsko podporo in B ostale storitve.

A SISTEMSKA PODPORA

Sistemska podpora se nanaša na zagotavljanje nemotenega delovanja opreme ob predpostavki, da infrastruktura naročnika deluje pravilno ter da so izpolnjeni vsi ostali pogoji za delovanje, ki so izven vpliva izvajalca. Ob navedenih predpostavkah je odgovornost za delovanje na strani izvajalca. Vsebuje sistemsko podporo, poleg nje pa tudi uporabniško podporo. Vključuje vzdrževanje in konfiguracijo opreme. Podpora se izvaja na podlagi oddaljenega dostopa do strežnika naročnika, na katerem se nahaja baza programske opreme. V sklopu sistemske podpore izvajalec opravi redni mesečni pregled in ostale zahteve s strani naročnika v obsegu do 2 uri mesečno.

Sistemska podpora vključuje:

- odprava težav na bazi,
- izvedba prilagoditev zaradi potreb povezovanja z drugimi programi, ki jih uporablja naročnik,
- izbris zastarelih nepotrebnih datotek, ki jih potrebujejo podporniki izvajalca za svoje delo, lociranih ali na baznem strežniku ali na lokalni postaji, kjer je nameščena programska oprema Pantheon,
- redno preverjanje stanja sistema ter obveščanje naročnika o morebitnih težavah,
- administracija uporabniških računov (kreiranje, brisanje, posodabljanje, dodajanje pravic),
- popravki in prilagajanje sistemskih baz,
- urejanje pristopnih pravic,
- performančne nastavitve sistema ob spremembah konfiguracije,
- nadgradnja programske opreme,
- nameščanje manjših popravkov, ki so potrebni za odpravo težav in ne pomenijo bistvene spremembe funkcionalnosti sistema,
- odprava težav na sistemskem nivoju (dostopnost ipd.),
- obveščanje o novostih, sodelovanje z naročnikom in pomoč pri delu,
- zagotavljanje pravilnega delovanja programske opreme,
- izvedba nadgradnje programske opreme (nadgradnja licenčne verzije) in urgentna obravnava morebitne težave, ki bi nastale kot posledica nadgradnje programske opreme.

B OSTALE STORITVE

Ostale storitve so storitve, ki niso vsebovane v sistemski podpori A, pa bi jih naročnik v času trajanja podpore nujno potreboval (nadgradnje, dodelave).

Pod ostale storitve se šteje:

- tehnična priprava specifikacij,
- selitev baze na drug strežnik,
- dopolnitve nadgradnje programske opreme po naročilu,
- povezovanje drugih programskih rešitev v sistem,
- nadstandardna konfiguracija,
- vzpostavitev možnosti stabilnejšega delovanja,
- povečanje funkcionalnosti sistema z dodatnim delom na operacijskem sistemu,
- priprava navodil administratorjem naročnika,
- razno.

Storitve podpore se izvaja z oddaljenim dostopom v omrežje naročnika, za katerega ustrezno poskrbi izvajalec. Izvajalec mora zagotoviti svoje RSA Secure ID geselnike, katere pridobi na Ministrstvu za javno upravo. Izvajalec je dolžan o vseh posegih prek oddaljenega dostopa predhodno obvestiti kontaktno osebo na strani naročnika. Če je poseg urgentne narave (npr. strežnik ne deluje), sme izvajalec kontaktno osebo pri naročniku obvestiti nemudoma po opravljeni storitvi. Izvajalec mora zagotoviti stalno projektno ekipo za delo na programski opremi.

Več na portalu javnih naročil