GOV.SI

Vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Bohinj za leto 2019 in 2020

Predmet javnega naročila je izbira ponudnika za vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine Bohinj za leto 2019 in 2020 skladno s planom, katerega pripravi Zavod za gozdove.

Več na portalu javnih naročil