Skoči do osrednje vsebine

Vrtec PE Lovrenc na Dravskem polju - izgradnja objekta nove enote vrtca, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izgradnja nove enote vrtca PE Lovrenc na Dravskem polju, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, in zajema gradbeno-obrtniška in instalacijska dela ter zunanjo ureditev. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v popisu del, projektni dokumentaciji PZI, vzorcu pogodbe in drugih prilogah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije, med drugim tudi tehnične zahteve v zvezi z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21). Vsa dela, vključno s primopredajo objekta in pridobitvijo uporabnega dovoljenja, morajo biti zaključena najkasneje do 30.06.2024.

Več na portalu javnih naročil