Skoči do osrednje vsebine

Vodovod Spodnja Črnova

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izgradnja vodovoda »Vodovod Spodnja Črnova«. Kraj izvedbe predvidenih del je v naselju Spodnja Črnova v Mestni občini Velenje.\n\nPredmetno naročilo zajema izgradnjo vodovodnega omrežja skupne dolžine 3805 m in sicer:\n\no izgradnja sekundarnih cevovodov skupne dolžine 2589 m,\no postavitev vodohrana 25 m3,\no dva reducirna jaška za regulacijo tlaka,\no izgradnja vodovodnih priključnih vodovodov DN 32, cca 1216 m.\n\nDela morajo biti končana najkasneje do 20.5.2022. Izbrani ponudnik mora z deli pričeti takoj po uvedbi v delo in v kolikor bodo vremenske razmere dopuščale z gradnjo nadaljevati tudi v zimskem času, v spomladanskih mesecih pa pospešeno čimprej zaključiti z gradnjo objekta (asfaltiranje, zatravitev,)

Več na portalu javnih naročil