GOV.SI

VENTILATORSKA POSTAJA NOP II

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava, montaža in zagon predmeta naročila »VENTILATORSKA POSTAJA NOP II« ter izdelava projektne dokumentacije in sicer:
1. Izdelava projektne dokumentacije;
2. Izdelava gradbenega dela;
3. Dobava vse opreme, sestavnih delov in materialov, razen če je izrecno navedeno, da dobavi naročnik;
4. Izdelava, nadzor, preizkušanje in površinska zaščita za vse zahtevane sestavne dele (proizvajalec predvidi površinsko zaščito skladno z standardom ISO EN 12944-2 in potrditvijo s strani naročnika);
5. Transport na delovišče vse opreme in sestavnih delov;
6. Montaža ventilatorske postaje;
7. Izobraževanje zaposlenih;

Naročnik bo po dobavi blaga izvedel:
1. Tehnični pregled;
2. Poskusno obratovanje;
3. Tehnični prevzem.

Rok dobave, vključno s prevzemom je najkasneje do: 30. 9. 2020.
Naročnik in izbrani ponudnik lahko rok dobave podaljšata glede na dinamiko procesa proizvodnje naročnika.


Več na portalu javnih naročil