Skoči do osrednje vsebine

Večnamenski objekt v Divači

Rok za prijavo je potekel.

Investitor Občina Divača želi zgraditi večnamenski objekt ob Kraški cesti na mestu zelenice pred trgovino Tuš. Večnamenski objekt bo namenjen medgeneracijskemu druženju in dejavnostim, kot so: različne kulturne prireditve, razstave, predavanja (učni prostor) itd. Objekt bo občasno namenjen tudi trženju lokalnih proizvodov. Objekt je pritličen, pravokotne oblike, tlorisnih dimenzij 14x18m, delno zaprt s stenami in z ravno streho.\n\nNaročnik ima za predmetno naročilo zagotovljenih 155.794,00 EUR, ki vključuje tudi strošek DDV. Vsaka ponudba, katere skupna ponudbena vrednost bo višino zagotovljenih sredstev presegala, bo v postopku javnega naročila zavrnjena kot nedopustna.\n\nNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba je sofinancirana na podlagi Pogodbe o sofinanciranju operacije Večnamenski objekt v Divači z dne 23.5.2019, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnolo

Več na portalu javnih naročil