GOV.SI

Varovanje Javnega zavoda Šport Ljubljana

Predmet javnega naročila je storitev varovanja za naročnika Javni zavod Šport Ljubljana za dve leti. Natančnejša vsebina nalog je razvidna iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil