Skoči do osrednje vsebine

VALJČKI ZA ODVOZE IZ PRIPRAV, ODKOPOV IN GLAVNIH ODVOZOV

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila obsega izdelavo in dobavo blaga. Blago se dobavi v enkratni dobavi najkasneje do 31. 3. 2019.
Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot je razvidno iz dokumentacije.
Predmet javnega naročila je izdelava in dobava blaga: »VALJČKI ZA ODVOZE IZ PRIPRAV, ODKOPOV IN GLAVNIH ODVOZOV«.
V kolikor ponudba ne bo zajemala celotne dobave blaga bo naročnik takšno ponudbo izključil iz postopka javnega naročila kot nedopustno.

Valjčki se uporabljajo za odvoze iz priprav, odkopov in za glavne odvoze. Uporabili se bodo za zamenjavo že iztrošenih in uničenih valjčkov.
Valjčki morajo izpolnjevati pogoje, za obratovanje v podzemnih prostorih premogovnika po direktivi ATEX 2014/34/EU v coni I M2 (premogov prah in metan).

Več na portalu javnih naročil