Skoči do osrednje vsebine

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V OBČINI SLOVENSKE KONJICE 2023-2026

Rok za prijavo je potekel.

Občina Slovenske Konjice je z Odlokom o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanje in čiščenja javnih površin v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 38/10) določila način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe. Javno službo opravlja naročnik Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice.

Predmet izvajanja storitev »Urejanje javnih površin v Občini Slovenske Konjice 2023-2026« med drugim obsega:
- Urejanje utrjenih javnih površin ter zelenic;
- Urejanje cvetličnih nasadov in dreves.

Ponudnik lahko odda ponudbo za oba sklopa ali posamezen sklop, vendar vsakič za sklop v celoti. Vsak sklop se bo ocenjeval posebej. Naročnik ne bo ocenjeval ponudbe v tistih sklopih, kjer ponudnik ne ponuja vseh storitev za posamezen sklop.
Predmet javnega naročila je sestavljen iz sledečih sklopov:
Sklop 1 - Urejanje javnih površin v Občini Slovenske Konjice (razen naselja Tepanje)
Sklop 2 - Urejanje javnih površin v naselju Tepanje

Podrobnejši opis

Več na portalu javnih naročil