Skoči do osrednje vsebine

Ureditev vodnega zajetja s črpališčem na vodnem viru Jerebičnik

Rok za prijavo je potekel.

Investitor želi urediti vodno zajetje s črpališčem na vodnem viru Jerebičnik. Prva faza projekta, ki je zajemala izgradnjo zajetja, položitev cevovoda od črpališča do zajetja in signalnega kabla do črpališča, je bila že izvedena. Javno naročilo se zato nanaša na drugo fazo projekta, ki zajema izgradnjo objekta črpališča in NN elektro dovoda do črpališča in elektrike črpališča.\n\nČrpališče je predvideno kot AB objekt z vodno in armaturno celico. Zaradi konfiguracije terena je predviden dvig vstopne armaturne celice tako, da je možen normalen dostop in manipulacija. Dostop do objekta se vrši preko gozdne ceste in dovozne makadamske poti, širine 3 m. Zunanje dimenzije objekta znašajo 5,40 m x 3,10 m. Kota slemena znaša +3.83 m. Vodna celica je tlorisnih sv. dim 2.5 x 2.0 m, H= 4.60 - 2.85 m . Koristen volumen znaša 6.92 m3. \n\nArmaturna celica sv. tlorisnih dimenzij 2.5 x 2.5 m je sestavljena iz vstopnega dela ( H= 2,30 m) in spodnjega dela armaturne celice (H= 3,45 m). V spodnji del armatu

Več na portalu javnih naročil