Skoči do osrednje vsebine

»Ureditev transportnih površin v centralnem skladišču Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana«

Rok za prijavo je potekel.

»Ureditev transportnih površin v centralnem skladišču Zalog, Kriva pot 38, Ljubljana«. V ponudbi morajo biti zajeti vsi stroški v zvezi z ureditvijo:
- Tira 261 v dolžini 161,47 m,
- Kretnice 37 in
- Platoja
Tir in kretnica trenutno nimata uporabnega dovoljenja. Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi vse morebitne stroške za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V okviru izvedbe del pri ureditvi tira in kretnice se bo uporabil starorabni material, ki je vgrajen v predmetnem tiru in kretnici (leseni pragovi, rebraste podložne plošče, pokončni T vijaki z maticami, pritrdilne ploščice K sistem, tirfoni) v tehnično ustreznem stanju, ta material ni vključen v popis materiala, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Betonske prage mora zagotoviti ponudnik, starorabne vendar v tehnično ustreznem stanju.

Več na portalu javnih naročil