GOV.SI

Ureditev Promenade pred Postojnsko jamo

Predmet naročila je ureditev Promenade pred Postojnsko jamo, vključno z obnovo komunalne infrastrukture (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod, razsvetljava, TK kanalizacija, NN povezave) in izvedbo betonskih tlakov.

Več na portalu javnih naročil